Logo imagen Pirineos - Trobada Empresarial

Trobada Empresarial al Pirineu

Temes anteriors

2016 / Decidir en un món incert

2015 / Preparats per créixer!

2014 / 25 anys avançant junts fent empresa

2013 / L’entorn no és excusa

2012 / Nova economia, nous reptes

2011 / Volem créixer! mercat local o mercat global?

2010 / Remuntem el vol?

2009 / Superem les dificultats, reinventem el futur

2008 / Les grans oportunitats davant els nous escenaris

2007 / Créixer o vendre?

2006 / Creixem, però en quina adreça?

2005 / L’empresari enfront del futur: Arrelar – Deslocalizar

2004 / L’empresa: on estem… on anem

2003 / El futur de la societat i de l’economia després de la guerra de l’Iraq

2002 / La globalització de l’economia…i de les idees

2001 / La innovació com a motor del segle XXI

2000 / La concentració d’empreses: Moda o necessitat

1999 / L’empresa del segle XXI

1998 / Els reptes per a les empreses l’any 1999

1997 / Preparant l’entrada en la Unió Monetària

1996 / L’accés a la Unió Monetària: Una qüestió d’estat

1995 / L’empresa espanyola i Europa: Una etapa decisiva (1995-1999)

1994 / La mundialització de l’economia

1993 / Estratègia empresarial enfront dels reptes actuals

1992 / La CEE com a base de l’Europa del segle XXI

1991 / L’economia espanyola en el llindar de 93

1990 / Les perspectives d’Europa enfront del Mercat Únic de 1993

Trobada Empresarial al Pirineu | Temes